В процеса на раждане могат да се наложат медицински интервенции и процедури, всяка от които има своите показания, предимства и рискове. Нормално е родителите да бъдат информирани за смисъла на всяка процедура и да имат определено отношение към тях. Чрез даването на информирано съгласие се постига споделяне на отговорността между медицинския персонал и пациента, което е много важно и за двете страни. Задължение на лекаря е да обясни предварително и в спокойна обстановка в какво се състои препоръчваната медицинска намеса, защо се налага, какви са рисковете от прилагането и неприлагането на дадена процедура, възможни усложнения, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, какви са алтернативите на
тази процедура, обичайното времетраене на намесата и т.н.

По този начин жената прави информиран избор за себе си и детето си, а лекарят се застрахова срещу това да бъде подведен под отговорност при възникване на усложнение. Жената винаги има право да откаже предложената процедура или да не подпише формуляра за информирано съгласие. За съжаление, това може да доведе до негативно отношение от страна на персонала.

В България има практика раждащата жена набързо да подписва формулярите за информирано съгласие при приемането в болница. Те са няколко: общ формуляр за процедурите при нормално раждане, формуляр за малки акушерски операции (вакуум, форцепс, епизиотомия), формуляр за анестезия, за цезарово сечение, за преливане на кръв. Често в този момент жената вече има родова дейност, трудно ѝ е между две контракции да се концентрира върху текста, не ѝ се дава време да го прочете внимателно, няма достатъчно ясно обяснение от медицинския персонал, няма възможност да изясни своите убеждения и предпочитания и да направи информиран избор. Така обикновено тя подпис ва, без да разбира какво точно.

Най-доброто, което можете да направите, е да се запознаете с формуляра предварително. Така не се губи време, когато вече имате болки и сте под стрес. На формулярите вече има и поле „Не съм съгласна със:“, където можете да опишете в свободен текст с какво не сте съгласни. Препоръчвам ви да бъдете максимално ясни и кратки. Или можете да впишете следния текст: „Заявявам желанието си раждането да протече съобразно плана за раждане, обсъден с медицинския екип и приложен тук; отказвам да бъдат извършвани медицински процедури/интервенции на мен и/или детето ми, за които не съм дала предварително изричното си съгласие“. По време на раждането отново напомнете за най-важните си изисквания.

Независимо че сте подписали формулярите за информирано съгласие, персоналът е длъжен да ви поиска устно съгласие преди извършването на каквато и да е процедура на вас или вашето дете.

Тук можете да прочетете формулярите за информирано съгласие: