В Египет всяко семейство има средно по 4 деца. Днес повечето от тези деца се раждат чрез цезарово сечение. Процентът на цезаровото сечение е значително по-висок в Египет, отколкото в други части на света. За около двадесет години в страната процентът секцио се е увеличил от 4,6% до  приблизително 51.8% днес, нареждайки се на четвърто място в света по брой на оперативните раждания.

Защо това е така? Според Египетското дружество по акушерство и гинекология частните болници, където се извършват цезарови сечения, печелят повече от тях, отколкото от естествените раждания, тъй като таксите са много по-високи.

Това може да обясни защо цезаровите сечения представляват 80% от ражданията в тези болници, докато цезаровите сечения представляват само 40% от всички раждания в държавните болници.

Разбира се, съществуват и други фактори, които оказват влияние като например това, че лекарите могат да извършват повече от едно цезарово сечение на ден, докато естествените раждания могат да отнемат часове. Страхът на жените от естественото раждане също е фактор, както и липсата на адекватна информация от страна на лекарите за предимствата и рисковете както на естественото, така и на оперативното раждане.

И това не се случва само в Египет, това се случва и в България и в много други страни по света. Причините в нашата страна процентът секцио да е над 50 процента, не се различават много от причините, поради които същият феномен наблюдаваме и в Египет. Две различни култури, различна история, различни традиции и религия, но свръхмедикализирането на процеса на раждането, ненужното тласкане на жените към операция без обективни и категорични медицински индикации, подвеждането на жените, че това е по-бързият, по-лесен начин на раждане – дават еднакви резултати.

Това, което се е променило през последните 20 години в Египет е, че много жени са предпочели раждането в болница, вместо раждането вкъщи. И това само по себе си е добра новина, защото повече жени получават достъп до медицинска помощ, но персоналът и ресурсите на тези болници не са се увеличили за да отговорят на нарастващият брой родилки. Логично, при неналичие на човешки ресурс, да се предпочита ражданията да бъдат планирани и бързи. Както на много други места по света, за да настъпи промяна се иска политическа воля и промяна в здравната система, промяна, която да постави в центъра на грижата за майчино здраве – самите жени.

В същото време в Египет има дълга и силна традиция по отношение на раждането у дома. И все още много жени в селските и по-бедни райони раждат именно вкъщи с традиционна акушерка.

Какво значи традиционна акушерка? Медицинското определение е жена, практикуваща в границите на традиционната народна медицина. Традиционните акушерки са жени, които подпомагат и подкрепят жените по време на раждане като повечето от тях нямат официално медицинско обучение, придобили са знанията си чрез директен опит. В повечето по-традиционни религиозни общества днес все още има такива жени. В миналото у нас това са били “бабите”, които са присъствали на раждането, възрастни опитни жени, които са идвали в къщата на родилката по време на раждането.

Дая (daya) е традиционната акушерка в Египет. В селските райони и градските райони с ниски доходи именно даите са жените, които са често основният източник на грижи за майчиното здраве.

През годините на няколко пъти са започвани проекти за обучение и сертифициране на даите, което да им позволява да насочват и придружават жени до болници и здравни центрове за пренатална и спешна акушерска помощ. Първият такъв опит бил през 1900 г., но за съжаление бил прекратен през 1963 г., когато се смятало, че има достатъчно акушер-гинеколози, които да се справят с ражданията. Но жените продължавали да използват услугите на даите, затова тази практика била легализирана през 80-те години на миналия век и тогава UNICEF подема отново инициативата за обучение на даите. Целта е да се справят по-добре с ражданията, да насочват жените по-често за пренатални грижи и имунизации, да изпращат сложните случаи в болниците, да обръщат повече внимание на неонаталното здраве и да са по-наясно с опасните признаци по време на раждане. Даите също така помагат на майките за започването на кърменето.

Едно изследване от 2008 година, показва, че даите са все още обичаен избор на родилките в голяма част от страната и заключението е, че те трябва да се считат за ценен човешки ресурс по отношение на подобряването на практиките за неонатологични грижи в селските райони на Египет. 

Времето, което прекарват даите с майките, предполага възможност тяхната роля да има по-голям обхват и влияние, ако се надградят и развият техните умения за предоставяне на пренатални грижи и постпартум грижи, като така ще могат и да идентифицират и разпознават евентуални проблеми, да насърчават търсенето на медицинска помощ при нужда.

За Египет обучението на повече даи, които да прекарват дългите часове от раждането с майките и да ги насочват към болниците във вече активна фаза на раждането или при съмнение за проблем, би могло да е много разумно решение. 

В България домашното раждане е тема табу. Но истината е, че в развитите страни в Европа то е нещо нормално, регулирано, а акушерките имат правата да водят домашни раждания. Можем да почерпим опит и от негативните примери около нас, може да почерпим знание от работещите механизми. В ситуацията на едно свръхмедикализиране на ражданията и недостиг на човешки ресурс, решението може да са повече обучени специалисти, повече акушерки, повече акушерски практики и асистиране на ражданията от акушерки, повече подкрепа по време на раждане от професионални асистенти (дули), защото раждането е физиологичен процес и в големия си процент се случва без усложнения, стига да имаме търпението да го оставим да се развие със собственото си темпо, вместо да предпочитаме” бързият” начин.

Източници:

Egypt mothers misled into Caesarean sections – campaigner. (2022). Last visited 3 June 2023. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63660562

Training of dayas improves health care for Egypt’s mothers. (1996). PMID: 12347546. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12347546/

Practices of Rural Egyptian Birth Attendants During the Antenatal, Intrapartum and Early Neonatal Periods. G. Darmstadt, M. Hussein,P. Winch,. Haws, R. Gipson, M. Santosham. J Health Popul Nutr. (2008) Mar; 26(1): 36–45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740680/

Giving birth with an open womb or when Caesarean section becomes the norm in Egypt. M. Roux (2021). Last visited 3 June 2023. https://medfeminiswiya.net/2021/09/27/giving-birth-with-an-open-womb-when-caesarean-section-becomes-the-norm-in-egypt/?lang=en

Giving birth with an open womb or when Caesarean section becomes the norm in Egypt. M. Roux (2021). Last visited 3 June 2023. https://medfeminiswiya.net/2021/09/27/giving-birth-with-an-open-womb-when-caesarean-section-becomes-the-norm-in-egypt/?lang=en