Aкушерският модел на грижи се базира на виждането, че повечето бременности и раждания са нормални процеси, които имат за резултат здрави майки и деца. Акушерките се фокусират върху осигуряването на максимално добро здраве на майките и децата, превенция и ранно откриване на проблемите и обръща внимание върху емоционалните, социалните и духовните аспекти на бременността и раждането. Медицински интервенции се предприемат само по индикации, а не рутинно.

Акушерките притежават необходимите знания и умения, за да проследяват нормално протичаща бременност, да асистират по време на нормално раждане, но и да разпознаят потенциален проблем, който изисква консултация или намеса от лекар.

В развитите държави, в които има най-ниски показатели за майчина и детска смъртност, именно акушерките са основните медицински специалисти, които се грижат за здравите жени и бебета.

По време на бременността акушерката се среща многократно с жените, с които работи, и ги опознава добре. Опознава не само физическите им особености, но и техните страхове, притеснения, предпочитания. Когато раждането започне, тя вече не е непознато лице, а човек, на когото жената има доверие, човек, когото познава.

През 2013 г. систематизирано ревю на Кокрейн* показва, че жените, получавали продължителна грижа от акушерка, са имали по-ниски проценти регионална анестезия, епизиотомия и инструментално раждане и по-висок процент спонтанни вагинални раждания.

(*Кокрейн Колаборейшън е независима неправителствена организация, която предоставя обобщени научни доказателства в помощ на информирани решения за медицинските грижи. Това е изключително солиден и надежден източник на научна информация.)