За да разберете какви са убежденията на даден лекар и дали подхода на избрания медицински екип съвпада с това, което е приоритетно във вашия план за раждане, е необходимо да разговаряте с медицинския специалист и да зададете някои въпроси.

Стремете се да задавате отворени въпроси, такива, на които не може да се отговори само с да/не, а трябва да се даде по-подробно обяснение. Затворените въпроси няма да ви дадат информация за специфичните обстоятелства и причини, поради които една или друга интервенция може да бъде предприета. За да формулирате отворени въпроси може да ползвате фрази като: “при какви обстоятелства…”, “колко често…”, “какво мислите за…”, “какви са вашите препоръки при…”, “какво мислите за…”, как подкрепяте…”.

Тук ви предлагаме примери за въпроси за разговор с акушер-гинеколога, като е важно предварително да помислите кои са вашите приоритети и съответно важни теми, които желаете да обсъдите.

 1. Възможно ли е преди да се предприеме медицинска намеса, да получа информация за нея, предимствата й и всичките й странични ефекти предварително? Ще имам ли време да помисля, претегля и взема решение? 
 2. Какво мислите за изчакване на спонтанно начало на раждане след датата на термин? Готови ли сте да чакате естествено начало на раждането, докато се навършат пълни 42 седмици? Ако да – при какви условия?
 3. Какви са вашите препоръки за прегледи на шийката на матката? Необходими ли са вагинални прегледи преди началото на раждането? Възможно ли е да се откажат подобни прегледи? 
 4. Какви са вашите препоръки при изтичане на водите преди началото на контракциите? Ако водите изтекат преди началото на раждането, мога ли да избера да изчакам до 72 часа? Ако да – при какви условия?
 5. Колко често се провежда мониторинг на детските сърдечни тонове по време на раждане? С какъв апарат и ще мога ли да се движа по време на раждането?
 6. Колко често се провеждат вагинални прегледи при раждане?
 7. Колко човека ще влизат в родилната зала при мен и колко често? Колко човека ще присъстват на раждането на бебето?
 8. Кога препоръчвате да се тръгне към болницата? При какви симптоми ще разбера, че е време да тръгвам? 
 9. Как гледате на това да имам придружител (и/или дула) по време на раждането си?
 10. При какви ситуации се налага амниотомия – изкуствено пукване на околоплодния мехур? Може ли да се ражда със запазен мехур?
 11. Колко често правите епизиотомия и какво може да се направи, за да се избегне?
 12. Как гледате на това да бъда извън леглото по време на контракции и напъни?Кой избира позата при напъните? Какви позиции за раждане подкрепяте? Възможно ли е раждане във вода?
 13. Може ли да се приглуши светлината в родилната зала? Има ли в родилната зала родилно столче и постелки за пода, в случай, че реша да ги ползвам по време на контракции или напъни?
 14. Ако периодът на контракциите или напъните се бави, колко време имам за използване на естествени методи за прогрес на процеса?
 15. Колко време се чака за раждането на плацентата? При какви условия се използват медикаменти при раждането на плацентата?