Съществуват различни методи за предизвикване на раждането. Изборът на метод може да зависи от много фактори като например указанията на болничния протокол, възприет модел на мениджмънт на раждането, индувидуални фактори и особености на бременността и други. Предимствата и недостатъците на различните методи варират, затова всеки случай трябва да бъде разглеждан индивидуално и да бъде предоставена нужната информация на раждащата жена, за да направи тя своя информиран избор.

От медицинска гледна точка решението за това кой метод да се използва за предизвикване на раждането зависи от  готовността на тялото на жената за стартиране на процеса. Затова е от значение да се вземе предвид индивидуалната ситуация – например има ли спонтанно изтичане на води, има ли контракции, дори и нерегулярни и спорадични, шийката на матката скъсена и изгладена ли е към момента и други.

Различните методи, използвани за предизвикване на раждането, имат и различни механизми на действие и се различават по отношение на това колко бързо се очаква да се постигне прогрес на родовата дейност и съответно носят различен риск от усложнения (например риск от последващи интервенции, риск от спешно секцио). За да се направи изборът на метод за индукция, трябва да се вземе предвид не само причината за индукцията, но и нейната реална необходимост и спешност, медицинската история на жената и състоянието на бебето. 

Индукция с простагландини

Простагландините се произвеждат естествено от тялото по време на процеса на раждане. Тяхната роля е да подготвят шийката на матката и да помогнат за нейното изглаждане и разкритие. Синтетично произведените простагландини се използват в клиничната практика от 60-те години на миналия век.

Когато се реши да се предизвика раждане и шийката на матката все още е твърда и неизгладена, се използват синтетични простагландини, за да подпомогнат процеса по подготовката на шийката за предстоящия процес. Простагландините насърчават узряването на шийката на матката като действат върху цервикалния колаген, така че тя да “омекне” и да се подготви за раждане. Простагландините могат също да стимулират контракциите на матката.

Простагландините могат да бъдат прилагани върху шийката на матката или вагинално под формата на гел или песари. Това са препидил, цервидил, простин – активно вещество динопростон.  

Когато се избере индукция с вагинално поставяне на простагландини, се увеличава вероятността от вагинално раждане в рамките на следващите 24 часа. Употребата им не се свързва с увеличен риск от цезарово сечение, тъкмо обратното, резултатите показват намален процент на секцио при този избор на индукция. След поставянето на простагладини, е необходимо да се проследят детските сърдечни тонове. 

Може да имат някои странични ефекти след индукцията с простагландини като предизвикване на гадене, повръщане, диария, контракциите може да се усещат по-интензивни и на по-кратък интервал.

Не при всички жени този тип индукция ще даде резултат. При някои може да стартира процесът на раждане веднага, при други може да спомогне за изглаждането на шийката и получаването на разкритие в идните дни. Ако няма реакция и шийката остава твърда след вагиналното прилагане на простагладини, може да се опита повторна апликация след поне 24 часа от първия опит. 

Нашият опит с индуциране с препидил гел ((Prostaglandin E2/PgE2/)

За съжаление този тип медикаменти не са широко достъпни на българския пазар и ги използваме активно в практиката си едва от април 2022 т.е. през последните 9 месеца. 

Имайки предвид, че правим индукция изключително и рядко и само при изрични индикации, все още не сме натрупали солиден опит с този препарат. 

И все пак от опита ни за тези 9 месеца можем да направим следните изводи:

  • В 60% от случаите индукцията с препидил гел беше успешна и не се наложи да използваме допълнителни медикаменти
  • В 20% от случаите гелът подпомогна омекването и изглаждането на маточната шийка, но се наложи в последствие да използваме допълнителни медикаменти за индукция (система с окситоцин). Индукцията се случи по-лесно след като шийката беше подготвена
  • В 20% от случаите индукцията беше неуспешна

Наблюденията ни са, че това е мек метод за индукция, който се понася много добре от жените. Жените, при които сме използвали препидил гел не са съобщили за сериозни странични ефекти. Не сме наблюдавали и съществено повишен процент използване на епидурална анестезия при тези раждания. 

В никакъв случай не претендираме, че извадката ни е представителна и че може да се направят генерални изводи. Целта е да споделим позитивния си опит с този препарат, което съвпада и със световните практики. Ще продължим да използваме препидил гел като метод за индукция в случаите, когато тя е необходима и подходяща в конкретния случай. Ще продължим и да документираме и споделяме нашия опит и наблюдения.

Индуциране с Цитотек (Misoprostol, PgE1)

Простагландините под формата на таблетка (търговско наименование Цитотек, активно вещество мизопростол), се прилага орално, вагинално или през ректума. Мизопростолът е лицензиран медикамент за лечение на стомашни язви, но е установено, че спомага за стимулиране на началото на раждането, като предизвиква или засилва контракциите на матката. Вагиналното приложение на Цитотек, извън одобреното му показание, се използва като средство за узряване на шийката на матката, за предизвикване на раждане и за лечение на сериозен следродилен кръвоизлив при наличие на атония на матката. Основните рискове от употребата на Цитотек са неблагоприятни промени в сърдечните тонове на бебето и повишен риск от руптура на матката. Индукцията с Цитотек не е препоръчителна при жени с предишно секцио или друга голяма операция на матката.

Източници:\

Vaginal prostaglandin (PGE2 and PGF2a) for induction of labour at term. Cochrane Database Syst Rev. (2014).//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138281/

Alfirevic Z, Keeney E, Dowswell T . Which method is best for the induction of labour? A systematic review, network meta-analysis and cost-effectiveness analysis. NIHR Journals Library. (2016). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK379826/

Hofmeyr G., Gülmezoglu A., Alfirevic Z. Misoprostol for induction of labour: a systematic review. PMID: 10453829DOI: 10.1111/j.1471-0528.1999.tb08400.x (1999) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10453829/

Cytotec (Misoprostol) Labor Induction and Birth Injuries. (last visited 2023) https://birthinjurycenter.org/delivery-complications/cytotec-induction/