Някои хора все още бъркат ролята на дулата с тази на акушерката, наистина приличат си по някои неща, но са и много различни.

Акушерката има медицинско образование, тя е квалифицирано медицинско лице, което може да даде медицински съвет.  Акушерките в България се обучават 4 години. Акушерката до голяма степен (заедно с лекаря) носи отговорност за здравето и безопасността на майката и бебето. В нейните задължения влиза да следи определени показатели и да определи дали всичко протича нормално или не. Ако всичко е нормално, обикновено тя е човекът, който поема бебето в ръцете си по време на раждането, който пази перинеума на майката, който я подпомага при напъните. Ако процесът не протича нормално, тогава акушерката се обръща към лекар акушер-гинеколог за съдействие.

Акушерките притежават необходимите знания и умения, за да проследяват нормално протичаща бременност, да асистират по време на нормално раждане, но и да разпознаят потенциален проблем, който изисква консултация или намеса от лекар. В развитите държави, в които има най-ниски показатели за майчина и детска смъртност, именно акушерките са основните медицински специалисти, които се грижат за здравите жени и бебета.

 Много акушерки едновременно с това оказват и неоценима психологическа и емоционална подкрепа на майката, могат да предложат удобна поза, да се погрижат за физическия й комфорт. За съжаление не винаги акушерката може да направи това, особено в нашите условия. Това е така, защото има и други задължения, грижи се за няколко жени едновременно и не познава родилката предварително. В повечето болници в България в момента не се предлага избор на акушерка.

Дулите са специално обучени асистентки, които оказват подкрепа на бременните жени, на родилките и на младите майки. В превод от гръцки думата doula означава помощница. Смисълът на професията дула е в това раждащата жена да се чувства добре и физически и психически, а раждането да премине максимално леко, с по-малко болка и стрес.

Основната роля на дулата е емоционална подкрепа – тя е изцяло отдадена на това да се грижи за емоционалния и физически комфорт на майката и понякога семейството й. Дулата не осъществява какъвто и да е вид клинична грижа – не проследява тоновете на бебето, не проверява разкритието. Тя може да определи как напредва раждането по външни признаци като честота и продължителност на контракциите, поведение на майката и някои други симптоми. Може да помогне на майката да определи дали е дошъл моментът за тръгване към болницата.

Дулата не взима никакви медицински решения, не извършва никакви процедури и интервенции. Най-често дулата няма необходимите знания за да разпознае потенциално усложнение в процеса на раждането. Ролята на дулата допълва, но в никакъв случай не би могла да измести ролята на акушерката. Обучението на дулата продължава от няколко месеца до година и нещо.

Дулата е познато лице – срещала се е с майката през бременността и е наясно с всичките й желания и предпочитания относно раждането. Майката сама е избрала своята дула и за нея това е човек, с когото се чувства добре, на когото има доверие. Дулата е там през цялото време и е на разположение за всяко дребно нещо – да подаде вода, да помогне на майката да заеме удобна поза, да й забърше челото и какво ли още не…

Както и в другите държави преди това, и в България дулите се появяват като противовес на тенденцията към медикализиране на раждането и конвейерния подход към жените и техните бебета. Всяка жена има нужда от индивидуално внимание и грижа, но рядко може да разчита на това в болницата, дори и при избор на екип. 

В момента практикувам като акушерка, но с радост работя в екип с дули.

Какви са предимствата от присъствието на дула?

По-позитивно преживяване с по-малко стрес за майката. Вие никога няма да забравите раждането на детето си, независимо как е минало или ще мине. Ще си спомняте и как точно сте се чувствали по време на самото раждане и след това. Според изследванията шансът да имате хубави спомени нараства ако имате дула до себе си. Изглежда, че присъствието на дула има добър ефект върху самооценката на жените – майките, които са имали дула, по-често казват, че се гордеят със себе си, че са били силни и са се справяли добре, в сравнение с жените, които не са имали дула. Освен това, жените, които имат дула, задават повече въпроси на медицинския персонал и съответно усещат, че имат повече контрол над ситуацията.

По-малка нужда от обезболяващи. Раждането, както и родителството, е тежка работа и да родиш без обезболяване, без да имаш сериозна подготовка и нужната подкрепа е най-малкото трудно. Обезболяващите медикаменти, които се използват по време на раждане, крият рискове както за майката, така и за бебето, въпреки че разбира се си имат своето място. Правени са много изследвания за това дали присъствието на дула помага на майката да избегне обезболяване, процентите варират, но определено всичките изследвания са единодушни, че продължителната подкрепа от дула намалява нуждата от обезболяване. Понякога разликата е много значителна, например, в едно от изследванията 7.8% от жените, които са имали дула, са поискали епидурална упойка, докато в групата от жени, които не са имали дула процентът е 55.3. Освен психологическата подкрепа, безспорно много важно влияние върху тези резултати оказва фактът, че дулите владеят немедикаментозни методи за обезболяване.

 По-леко раждане с по-малко интервенции. Мета анализ на няколко изследвания показа, че присъствието на дула води до намаляване на цезаровите сечения с 51%, използването на окситоцин с 71% и използването на форцепс с 57% Присъствието на дула може дори да окаже влияние върху продължителността на раждането  – едно изследване установи средна продължителност на раждането без подкрепата на дула – 19 часа и само 9 часа с подкрепата на дула. Също така жените, които са имали дула, по-лесно установяват връзка с бебето и по-често успяват да кърмят успешно.